تیــــردار

زیر نظر سایت معمار98

تیــــردار

زیر نظر سایت معمار98


فریلنسرینگ


بازاریابی


مطالعات دانشجوییکاریابی


نویسندگی

 • ۱
 • ۰

 • پروژه شامل درس تحلیل فضای شهری با موضوع بررسی و تحلیل و ارزیابی میدان باغ فردوس شهرستان بابل است. پروژه در یک پاورپوینت است.
 • برای تهیه روی دریافت پروژه کلیک  نمایید.
 • ۱
 • ۰
 • پروژه شامل تحلیل و بررسی کامل(معرفی، آسیب شناسی، مرمت)+نقشه ها در یک پاورپوینت است.
 • برای دریافت روی تهیه پروژه کلیک نمایید.
 • ۱
 • ۰
 • پروژه شامل تحلیل کامل بازار قزوین است که در یک پاورپوینت انجام شده است.
 • برای دریافت روی تهیه پروژه کلیک نمایید.
 • ۱
 • ۰
 • پروژه یک پاورپوینت شامل تحلیل و بررسی دقیق و کامل معماری معاصر است.
 • برای تهیه این پروژه روی دریافت پروژه کلیک کنید.